Modules

Opbouw CRM/ERP

Zoals bij elk goed CRM/ERP systeem is ook Dolibarr opgebouwd uit verschillende modules. De standaard modules zijn gratis. Indien u speciale wensen heeft kunt u deze modules eenvoudig uitbreiden met onderdelen die door de Dolibarr gemeenschap zijn ontwikkeld. Sommige ontwikkelaars vragen daar een (vaak kleine) vergoeding voor. Is uw wens niet aanwezig, dan kunt u contact opnemen met een ontwikkelaar en vragen deze voor u te ontwikkelen. In de meeste gevallen zullen de standaard aanwezig modules meer dan voldoende zijn.

Human Resource Management (HR)

Onderdelen: Gebruikers & groepen, Leden, Beheer van verlofverzoeken, Onkostennota's en salaris betalingen.

Customer Relation Management (CRM)

Onderdelen: Beheer derde partijen, Zakelijke voorstellen / Offertes, Bestellingen klanten, Verzendingen, Contracten/Abonnementen, Interventies

Supplier Relation Management (SRM)

Onderdelen: Leveranciers, Leverancier commerciële voorstellen, Incoterms.

Financiële Modules (Boekhouding / Bedrijfsfinanciën)

Onderdelen: Facturen, Speciale uitgaven, Lening, Giften, Bank en Contant, Direct bank payment orders, Marges, Boekhouding (eenvoudig en meer uitgebreid).

Products Management (PM)

Onderdelen: Producten, Diensten, Productenvoorraad, Product lot, Point of Sale

Projecten / Samenwerkingen

Onderdelen: Projecten/Kansen/Leads, Events/Agenda, Resources

Electronic Content Management (ECM)

Onderdelen: Opslaan en delen van documenten.

Hulpmiddelen voor multi-modules

Onderdelen: Labels/Categorien, Teksteditor, Multi currency, EMailings, Weblinks (Favouriete internetpagina's in het menu weergeven), Streepjescodes, Workflow, Invoer gegevens (importeren), Uitvoer gegevens (exporteren).